Άρθρα

Η υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια είναι μία νόσος που χαρακτηρίζεται από μεγάλη πάχυνση ενός τμήματος ή και ολόκληρης της καρδιάς και οφείλεται σε ανωμαλία του γενετικού υλικού. Τα κύτταρα της καρδιάς δεν...

ΑΛΗΘΕΙΑ Aκόμα και αν ο γιατρός μας μετρήσει την πίεση στο ιατρείο και είναι υψηλή, αυτό δεν σημαίνει πως είμαστε υποχρεωτικά υπερτασικοί. Η αρτηριακή πίεση δεν είναι σταθερή κατά τη διάρκεια...

Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος που θα αντιμετωπίσουμε τις επόμενες ημέρες στην χώρα μας η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία θέλει να ενημερώσει τους πολίτες -και ιδιαίτερα τους Καρδιοπαθείς- για τα...

Ως υπόταση ορίζεται η κατάσταση στην οποία τα επίπεδα της αρτηριακής πίεσης είναι χαμηλότερα από τα αποδεκτά όρια.Αν και δεν υπάρχει μια καθορισμένη τιμή, επίπεδα αρτηριακής πίεσης < 90/60 mmHg...

Συστήνεται μία ισορροπημένη δίαιτα, την οποία ο ασθενής να μπορεί να διατηρήσει μακροπρόθεσμα. Αναμένεται μία μείωση που κυμαίνεται, με μέσο όρο το 10-15%. Υπάρχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα από άνθρωπο σε...

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι εκ γενετής ανωμαλίες της διάπλασης της καρδιάς. Υπάρχουν διάφορες συγγενείς καρδιοπάθειες, από πολύ απλές έως και ιδιαίτερα περίπλοκες. Είναι οι πιο συχνές ανωμαλίες και η...

«Ζαλίζομαι», «άνοιξε η μύτη μου», «έχω νευροπίεση». Ή «έχω ανεβεί σκάλες/έχω αθληθεί και μετρώντας την πίεσή μου είδα ότι ήταν υψηλή». Ή «μέτρησα την πίεσή μου και ήταν 150/90, τι...

Η ΥΚΤ είναι ένας γρήγορος μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός που προέρχεται απ’ τις άνω κοιλότητες της καρδιάς. Οι κόλποι βρίσκονται ανατομικά πάνω απ’ τις κοιλίες και γι’αυτό ο όρος υπερκοιλιακή....