Άρθρα

Συστήνεται μία ισορροπημένη δίαιτα, την οποία ο ασθενής να μπορεί να διατηρήσει μακροπρόθεσμα. Αναμένεται μία μείωση που κυμαίνεται, με μέσο όρο το 10-15%. Υπάρχει πολύ μεγάλη μεταβλητότητα από άνθρωπο σε...

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες είναι οι εκ γενετής ανωμαλίες της διάπλασης της καρδιάς. Υπάρχουν διάφορες συγγενείς καρδιοπάθειες, από πολύ απλές έως και ιδιαίτερα περίπλοκες. Είναι οι πιο συχνές ανωμαλίες και η...

«Ζαλίζομαι», «άνοιξε η μύτη μου», «έχω νευροπίεση». Ή «έχω ανεβεί σκάλες/έχω αθληθεί και μετρώντας την πίεσή μου είδα ότι ήταν υψηλή». Ή «μέτρησα την πίεσή μου και ήταν 150/90, τι...

Η ΥΚΤ είναι ένας γρήγορος μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός που προέρχεται απ’ τις άνω κοιλότητες της καρδιάς. Οι κόλποι βρίσκονται ανατομικά πάνω απ’ τις κοιλίες και γι’αυτό ο όρος υπερκοιλιακή....

Οι αναρρώσαντες από COVID-19 οφείλουν να επανέλθουν στο προ της λοίμωξης επίπεδο καθημερινής ζωής και δραστηριοτήτων και για να το επιτύχουν αυτό με ασφάλεια, οφείλουν σε αρκετές περιπτώσεις να προβούν...

Το αλάτι αποτελεί βασικό συστατικό της φύσης, απαραίτητο για την ανάπτυξη και διατήρηση της ζωής. Αποτελεί επίσης το πιο γνωστό συντηρητικό τροφών, καθώς έχει αντιμικροβιακές ιδιότητες, με γνωστή χρήση στην...

Ο αποκλεισμός αριστερού σκέλους (LBBB) είναι μία μορφή που βλέπουμε στο ΗΚΓ. Εμφανίζεται όταν παραβλάπτεται η φυσιολογική ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδιάς. Η φυσιολογική αλληλουχία της ηλεκτρικής διέγερσης της καρδιάς μεταβάλλεται...

Ο αποκλεισμός δεξιού σκέλους (ή block δεξιού σκέλους – RBBB) είναι μία μορφολογία που συναντάται στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, όταν ο τρόπος με τον οποίο άγεται (περνάει) το ρεύμα μέσα από το...