Στένωση Αορτικής Βαλβίδας

Η στένωση της αορτής είναι η πιο συχνή βαλβιδική καρδιακή νόσος. Στένωση της αορτικής βαλβίδας,είναι μια ασθένεια των καρδιακών βαλβίδων στην οποία το άνοιγμα της αορτικής βαλβίδας στενεύει. Η αορτική βαλβίδα είναι η βαλβίδα που βρίσκεται μεταξύ της αριστερής κοιλίας της καρδιάς και της αορτής, που είναι η μεγαλύτερη αρτηρία στο σώμα που φέρει το σύνολο της παραγωγής του αίματος προς την συστηματική κυκλοφορία.

Η στένωση της αορτής είναι πλέον η πιο συχνή βαλβιδική καρδιακή νόσος στο δυτικό κόσμο.


Η καρδιά διαθέτει 4 βαλβίδες, τη μιτροειδή, την τριγλώχινα, την πνευμονική, και την αορτική.

Η μιτροειδής βαλβίδα και η τριγλώχινα χωρίζουν την καρδιά στους κόλπους και τις κοιλίες, ενώ η πνευμονική αποτελεί το όριο μεταξύ της καρδιάς και της πνευμονικής κυκλοφορίας και η αορτική βαλβίδα αποτελεί το όριο της κυκλοφορίας όλου του υπολοίπου σώματος.

Συνεπώς, η αορτική είναι η καρδιακή βαλβίδα που όταν ανοίγει επιτρέπει στο οξυγονωμένο αίμα της αριστερής κοιλίας να ρεύσει διαμέσου της αορτής, που είναι το μεγαλύτερο αγγείο του σώματος προς την περιφέρεια.

Όταν η αορτική βαλβίδα κλείνει, εμποδίζει την επιστροφή δηλαδή την παλινδρόμηση του αίματος από την αορτή στην καρδιά.

Από άποψη κατασκευής, η αορτική βαλβίδα αποτελείται κατά κανόνα από 3 φύλλα, τις ‘πτυχές’, που είναι ιδιαίτερα εύκαμπτες και υπό την πίεση του αίματος που εξωθείται από τον καρδιακό μυ της αριστερής κοιλίας, απομακρύνονται μεταξύ τους, επιτρέποντας έτσι τη διέλευση του αίματος. Όταν η διάνοιξή τους όμως δεν είναι ευχερής και εμποδίζεται η αβίαστη αιματική ροή, τότε μιλούμε για στένωση της αορτικής βαλβίδας.

Αιτίες στένωσης της αορτικής βαλβίδας


Η κυριότερη αιτία στένωσης της αορτικής βαλβίδας είναι η ασβεστοποιός της εκφύλιση, η εναπόθεση δηλαδή με την πάροδο του χρόνου αλάτων ασβεστίου στις πτυχές της, με αποτέλεσμα αυτές να παχύνονται και να χάνουν την ευκαμψία τους. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα εκφυλιστικό νόσημα, και καθώς ο πληθυσμός γηράσκει διαρκώς, η αορτική στένωση έχει καταστεί η συχνότερη βαλβιδοπάθεια στις μέρες μας (περίπου 40% στο σύνολο των βαλβιδοπαθειών).

Είναι δε η τρίτη συχνότερη καρδιαγγειακή νόσος, μετά την αρτηριακή υπέρταση και τη στεφανιαία νόσο. Πιθανολογείται μάλιστα ότι στην εμφάνισή της συμβάλλουν ουσιαστικά οι ίδιοι παράγοντες με αυτούς που προκαλούν την αθηροσκλήρωση των αγγείων (π.χ. διαταραχή των λιπιδίων του αίματος).

Άλλη αιτία της αορτικής στένωσης είναι ο ρευματικός πυρετός, συνηθισμένος παλαιότερα, αλλά ολοένα και μειούμενος, παρά την επανεμφάνισή του τελευταία λόγω της μετακίνησης των πληθυσμών· συνήθως προσβάλλει και άλλες βαλβίδες, όπως τη μιτροειδή.

Σε νεότερες ηλικίες, η στένωση της αορτικής βαλβίδας αποδίδεται τις περισσότερες φορές σε δίπτυχη κατασκευή αυτής εκ γενετής, η οποία ευνοεί την ασβεστοποιό της στένωση. Τέλος, η ακτινοβολία μπορεί να είναι η αιτία στένωσης της αορτή, αλλά και των άλλων βαλβίδων.

Συμπτώματα της αορτικής στένωσης


Η κλασσική τριάδα: Στηθάγχη, συγκοπή και συμπτώματα καρδιακής ανεπάρκειας θέτουν την κλινική υπόνοια της αορτικής στένωσης.

Διάγνωση της αορτικής στένωσης


Διάγνωση γίνεται
  • Με το υπερηχογράφημα καρδιάς
  • Διοισοφάγειο υπερηχογράφημα
  • Στους ασθενείς με στηθαγχικά συμπτώματα που θα γίνει αντικατάσταση της βαλβίδας γίνεται προεγχειρητικός καθετηριασμός με στεφανιογραφία για να προσδιορισθούν η παρουσία και ο βαθμός τυχόν ταυτόχρονης στεφανιαίας νόσου και αν υπάρχει στεφανιαία νόσος γίνεται στεφανιαία επαναγγείωση. Μπορεί να γίνουν και ταυτόχρονα.

Αντιμετώπιση της αορτικής στένωσης


Η στένωση αορτικής κατατάσσεται σε ήπια, μέτριας βαρύτητας, και σοβαρή και προτείνεται η συντηρητική ή χειρουργική αντιμετώπισή της. Κάθε περίπτωση ασθενούς πρέπει να αντιμετωπίζεται εξατομικευμένα.