Υπηρεσίες

Στο ιατρείο ο γιατρός αντιμετωπίζει

Αρτηριακή υπέρταση
Πνευμονική υπέρταση
Στεφανιαία νόσο
Καρδιακή Ανεπάρκεια
Αρρυθμίες
Συγγενείς καρδιοπάθειες
Μυοκαρδιοπάθειες
Κλείστε Ραντεβού

Πιστοποιεί & Πραγματοποιεί

Triplex καρδιάς και ανιούσης αορτής
Holter πίεσης
Holter ρυθμού
(από 24 ωρών έως 7 ημερών)
Τest κοπώσεως
Προσχολικό και προαθλητικό έλεγχο
Έλεγχος υπέρτασης και λιπιδίων
Κλείστε Ραντεβού

Παροχή Υψηλού Επιπέδου Ιατρικών Υπηρεσιών

Σκοπός της λειτουργίας του καρδιολογικού ιατρείου είναι πρωτίστως η παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών,με επίκεντρο τις ανάγκες του ασθενή. Στόχος του ιατρού είναι να προάγεται η υγεία του ατόμου, βελτιώνοντας την καθημερινότητά του και προλαμβάνοντας καταστάσεις επικίνδυνες για την ζωή του.

s